Giá gói: 70.000

3GB DATA

Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 10p

Miễn phí 20p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn F70  096726205 gửi 9123

Giá gói: 90.000

5GB DATA

Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 10p

Miễn phí 15p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn F90  096726205 gửi 9123

Giá gói: 90.000

5GB DATA

Miễn phí 10 phút/ cuộc gọi nội mạng

15 phút gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn F90U  096726205 gửi 9123

Giá gói: 10.000/ngày

Miễn phí 1GB lưu lượng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn Mi10D  096726205 gửi 9123

Giá gói: 5.000/ngày

Miễn phí 500MB lưu lượng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn Mi5D  096726205 gửi 9123

Giá gói: 7.000/ngày

Miễn phí 700Mb lưu lượng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn Mi7D  096726205 gửi 9123

Giá gói: 125.000/tháng

8GB tốc độ cao

Miễn phí cước vượt gói

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn Mimax125  096726205 gửi 9123

Giá gói: 200.000/tháng

15GB tốc độ cao

Miễn phí cước vượt gói

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn Mimax200  096726205 gửi 9123

Giá gói: 25.000

2GB DATA

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn MiMax25  096726205 gửi 9123

Giá gói: 35.000

1.2GB DATA

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn MiMax35  096726205 gửi 9123

Giá gói: 70.000/tháng

3GB tốc độ cao

Miễn phí cước vượt gói

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn Mimax70  096726205 gửi 9123

Giá gói: 90.000/tháng

5GB tốc độ cao

Miễn phí cước vượt gói

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn Mimax90  096726205 gửi 9123