Giá gói: 120.000

90GB DATA

Miễn phí data truy cập TV360

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn ST120K  096726205 gửi 9123

Giá gói: 150.000

90GB DATA

Miễn phí data truy cập Viettel TV

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn ST150K  096726205 gửi 9123

Giá gói: 200.000

60GB DATA

Miễn phí 20 phút/ cuộc gọi nội mạng

200 phút gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn ST200  096726205 gửi 9123

Giá gói: 70.000

30GB DATA

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn ST70  096726205 gửi 9123

Giá gói: 70.000

15GB DATA

Miễn phí data truy cập TikTok

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn ST70K  096726205 gửi 9123

Giá gói: 90.000

30GB DATA

Miễn phí data truy cập TikTok

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn ST90  096726205 gửi 9123

Giá gói: 300.000/tháng

30GB tốc độ cao

Hết 30GB vẫn tiếp tục truy cập tốc độ cao (1Mbps)

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn UMax300  096726205 gửi 9123

Giá gói: 120.000

30GB tốc độ cao

Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20 phút

50 phút gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn V120C  096726205 gửi 9123

Giá gói: 150.000

120GB DATA

Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút

Miễn phí 50 phút thoại ngoại mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn V150  096726205 gửi 9123

Giá gói: 199.000

18GB DATA

Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút

Miễn phí 50 phút thoại ngoại mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn V199  096726205 gửi 9123

Giá gói: 200.000

20GB tốc độ cao

Miễn phí tất cả cuộc gọi < 20 phút

100 phút gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn V200C  096726205 gửi 9123

Giá gói: 50.000

2GB DATA

Miễn phí 10 phút/ cuộc gọi nội mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn V50C  096726205 gửi 9123


Trên đây là tổng hợp thông tin của các gói cước 4G Viettel đang cung cấp, nếu có thắc gì về những gói cước này thì bạn có thể gọi đến tổng đài Viettel để được hỗ trợ nhé!