Giá gói: 25.000

2GB DATA

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn MiMax25  096726205 gửi 9123

Giá gói: 35.000

1.2GB DATA

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn MiMax35  096726205 gửi 9123

Giá gói: 70.000/tháng

3GB tốc độ cao

Miễn phí cước vượt gói

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn Mimax70  096726205 gửi 9123

Giá gói: 90.000/tháng

5GB tốc độ cao

Miễn phí cước vượt gói

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn Mimax90  096726205 gửi 9123

Giá gói: 120.000

90GB DATA

Miễn phí data truy cập TV360

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn ST120K  096726205 gửi 9123

Giá gói: 150.000

90GB DATA

Miễn phí data truy cập Viettel TV

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn ST150K  096726205 gửi 9123

Giá gói: 70.000

30GB DATA

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn ST70  096726205 gửi 9123

Giá gói: 70.000

15GB DATA

Miễn phí data truy cập TikTok

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn ST70K  096726205 gửi 9123

Giá gói: 90.000

30GB DATA

Miễn phí data truy cập TikTok

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn ST90  096726205 gửi 9123

Giá gói: 300.000/tháng

30GB tốc độ cao

Hết 30GB vẫn tiếp tục truy cập tốc độ cao (1Mbps)

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn UMax300  096726205 gửi 9123

Giá gói: 199.000

18GB DATA

Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút

Miễn phí 50 phút thoại ngoại mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn V199  096726205 gửi 9123

Giá gói: 50.000

5GB DATA

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn XL50  096726205 gửi 9123