Giá gói: 25.000

2GB DATA

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc soạn

MiMax25  968726205 gửi 9123

Giá gói: 35.000

1.2GB DATA

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc soạn

MiMax35  968726205 gửi 9123

Giá gói: 70.000/tháng

3GB tốc độ cao

Miễn phí cước vượt gói

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc soạn

Mimax70  968726205 gửi 9123

Giá gói: 90.000/tháng

5GB tốc độ cao

Miễn phí cước vượt gói

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc soạn

Mimax90  968726205 gửi 9123

Giá gói: 120.000

90GB DATA

Miễn phí data truy cập TV360

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc soạn

ST120K  968726205 gửi 9123

Giá gói: 150.000

90GB DATA

Miễn phí data truy cập Viettel TV

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc soạn

ST150K  968726205 gửi 9123

Giá gói: 70.000

30GB DATA

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc soạn

ST70  968726205 gửi 9123

Giá gói: 70.000

15GB DATA

Miễn phí data truy cập TikTok

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc soạn

ST70K  968726205 gửi 9123

Giá gói: 90.000

30GB DATA

Miễn phí data truy cập TikTok

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc soạn

ST90  968726205 gửi 9123

Giá gói: 300.000/tháng

30GB tốc độ cao

Hết 30GB vẫn tiếp tục truy cập tốc độ cao (1Mbps)

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc soạn

UMax300  968726205 gửi 9123

Giá gói: 199.000

18GB DATA

Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút

Miễn phí 50 phút thoại ngoại mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc soạn

V199  968726205 gửi 9123

Giá gói: 50.000

5GB DATA

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc soạn

XL50  968726205 gửi 9123