Giá gói: 10.000/ngày

Miễn phí 1GB lưu lượng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc soạn

Mi10D  968726205 gửi 9123

Giá gói: 5.000/ngày

Miễn phí 500MB lưu lượng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc soạn

Mi5D  968726205 gửi 9123

Giá gói: 7.000/ngày

Miễn phí 700Mb lưu lượng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc soạn

Mi7D  968726205 gửi 9123