Giá gói: 10.000/ngày

Miễn phí 1GB lưu lượng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn Mi10D  096726205 gửi 9123

Giá gói: 5.000/ngày

Miễn phí 500MB lưu lượng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn Mi5D  096726205 gửi 9123

Giá gói: 7.000/ngày

Miễn phí 700Mb lưu lượng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn Mi7D  096726205 gửi 9123