Gói V90C Viettel

Giá gói: 90.000

  • 15GB Data (500MB/ngày, hết 500MB truy cập theo gói 4G đang sử dụng nếu có)
  • Miễn phí Data truy cập TikTok
  • Gọi nội mạng: Miễn phí 20 phút/ cuộc (tối đa 1000 phút)
  • Gọi ngoại mạng: Miễn phí 20 phút

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn V90C  968726205 gửi 9123