Gói ST60N Viettel

Giá gói: 60.000

  • 60GB (2GB/ngày)
  • Thời gian dùng 30 ngày
  • Để đăng ký soạn: ST60N 968726205 gửi 9123
  • Để kiểm tra lưu lượng data còn lại: soạn KTTK gửi 191
  • Hết 30 ngày hệ thống tự động gia hạn
  • Để hủy gia hạn gói cước: soạn HUY gửi 191

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn ST60N  968726205 gửi 9123