Gói MiMax25 Viettel

Giá gói: 25.000

Thông tin ưu đãi:

  • 2GB sử dụng trong 30 ngày.
  • Ngừng truy cập khi hết lưu lượng.
  • Áp dụng cho thuê bao trả trước theo danh sách.

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn MiMax25  096726205 gửi 9123