Giá gói: 90.000

120GB DATA

( 4GB / Ngày )

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc soạn

ST90N  968726205 gửi 9123

Giá gói: 70.000

90GB DATA

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc soạn

ST70N  968726205 gửi 9123

Giá gói: 90.000

Data vô cực

Không giới hạn

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc soạn

UMax90  968726205 gửi 9123

Giá gói: 60.000

60GB DATA

(2GB / Ngày)

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc soạn

ST60N  968726205 gửi 9123

Giá gói: 120.000

60GB tốc độ cao

Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20 phút

50 phút gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc soạn

V120C  968726205 gửi 9123

Giá gói: 70.000

3GB DATA

Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 10p

Miễn phí 20p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc soạn

F70  968726205 gửi 9123

Giá gói: 90.000

5GB DATA

Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 10p

Miễn phí 15p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc soạn

F90  968726205 gửi 9123

Giá gói: 35.000

1.2GB DATA

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc soạn

MiMax35  968726205 gửi 9123