Giá gói: 120.000

60GB tốc độ cao

Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20 phút

50 phút gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn V120C  096726205 gửi 9123

Giá gói: 70.000

3GB DATA

Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 10p

Miễn phí 20p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn F70  096726205 gửi 9123

Giá gói: 90.000

5GB DATA

Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 10p

Miễn phí 15p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn F90  096726205 gửi 9123

Giá gói: 35.000

1.2GB DATA

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn MiMax35  096726205 gửi 9123

Giá gói: 25.000

2GB DATA

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn MiMax25  096726205 gửi 9123

Giá gói: 70.000

30GB DATA

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn ST70  096726205 gửi 9123

Giá gói: 150.000

120GB DATA

Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút

Miễn phí 50 phút thoại ngoại mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn V150  096726205 gửi 9123

Giá gói: 199.000

18GB DATA

Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút

Miễn phí 50 phút thoại ngoại mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn V199  096726205 gửi 9123